(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, địa chỉ: Số 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

3. Tên tài sản đấu giá: Cần cẩu bờ bốc xếp Container tại cầu cảng, mã hiệu QCC-50/35-2, số chế tạo TBD950242, số quản lý QCC2, năm chế tạo 1994, nhà chế tạo Nhật Bản (thiết bị nâng kiểu cổng trục) đã qua sử dụng. Giá khởi điểm tài sản2.500.000.000 đồng (Giá đã bao gồm thuế GTGT 10%)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 25/6/2019 tại số 01 Yết Kiêu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 25/6/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 500.000.000 đồng

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian: Đến trước 16 giờ 00 ngày 25/6/2019;

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 28/6/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng hoặc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 28/6/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.