(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2021 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong ủy quyền như sau:
Ngày 28/5/2021, đấu giá xe ô tô Kia tại Hà Nội
Ngày 28/5/2021, đấu giá xe ô tô Kia tại Hà Nội ảnh 1