(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 28/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương ảnh 1