(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2021 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ tại thị trấn Thường Thời Tiền gồm:

- Nền số: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (28 nền). Diện tích: 108 m2/nền; Giá khởi điểm: 2.148.768.000đ/nền.

- Nền số 37 (01 nền). Diện tích: 118,8 m2; Giá khởi điểm: 2.363.644.800đ.

4. Tổng giá khởi điểm: 62.541.720.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 05/5/2021 đến 17 giờ ngày 25/5/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 24/5, 25/5 và đến 17giờ ngày 26/5/2021 tại tài khoản Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền bán hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/5/2021 đến 17 giờ ngày 25/5/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 28/5/2021 tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3839 015