(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2021 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 ủy quyền như sau:
Ngày 28/5/2021, đấu giá quyền khai thác dịch vụ tại TP.HCM ảnh 1