(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2021 do Tổng Công ty CP Phong Phú ủy quyền như sau:
Ngày 28/5/2021, đấu giá máy móc thiết bị thanh lý tại TP.HCM ảnh 1