(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long Chi nhánh tại Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2021 do Trường TH Trung An A ủy quyền như sau:

Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long.

- Địa chỉ: số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ chi nhánh tại Vĩnh Long: số 68/18C Phó Cơ Điều Phường 03 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

Tên đơn vị có tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

Trường TH Trung An A

Địa chỉ: ấp An Phước, xã Trung An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270 3987023

3. Tên tài sản đấu giá: cho thuê mặt bằng căn tin diện tích 25m2 (mặt bằng căn tin hiện hữu)

Thời hạn cho thuê: 45 tháng (bốn mươi lăm tháng), được tính cụ thể như sau:

+ Năm 2021-2022: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2021 đến 31/05/2022)

+ Năm 2022-2023: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2022 đến 31/05/2023)

+ Năm 2023-2024: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2023 đến 31/05/2024)

+ Năm 2024-2025: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2024 đến 31/05/2025)

+ Năm 2025-2026: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2025 đến 31/05/2026)

Địa điểm xem tài sản: ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

4. Giá khởi điểm và bước giá: 90.000.000 đồng/45 tháng; bước giá: 1.500.000 đồng

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 25/05/2021

6. Thời gian hướng dẫn xem tài sản: ngày 20/05/2021 và 21/05/2021 (trong giờ hành chính)

7. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá: đến 11 giờ ngày 26/05/2021

8. Thời gian nộp tiền đăt trước tham gia đấu giá: ngày 24/05/2021, ngày 25/05/2021 và đến 11 giờ ngày 26/05/2021 (trong giờ hành chính)

9. Ngày đấu giá: 9 giờ ngày 28/05/2021

10. Địa điểm bán hồ sơ và đấu giá tại: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long tại Vĩnh Long số 68/18C Phó Cơ Điều phường 03 TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

11. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

12. Phương thức trả giá: trả giá lên.

13. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng

14. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: theo điều 38 của Luật đấu giá số 01/2016/QH14 (mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

Mọi chi tiết xin liên hệ Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long tại Vĩnh Long số điện thoại: 090 3030230 gặp Mr Thuấn để biết thêm chi tiết