(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2021 do Công ty CP xi măng Bỉm Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 28/5/2021, đấu giá các thiêt bị xe ô tô máy, mỏ tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1