(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2021 do Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá:

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 159 Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

2. Thông tin về tài sản đấu giá: (04 lô sung quỹ)

Ngày 28/5/2021, đấu giá 04 lô hàng sung quỹ tại TP. Hải Phòng ảnh 1

3. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá tài sản:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 14/05 đến ngày 25/05/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 20/05 và ngày 21/05/2021 tại Kho 3 Lạc Viên của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 25/05 đến ngày 27/05/2021.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 28/05/2021.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3.678680.

4. Đối tượng tham gia đấu giá, Điều kiện tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính.

- Những đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo quy định tại Luật Đấu giá).

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước (Bản sao có chứng thực);

+ Có Đăng ký kinh doanh bản sao (nếu là tổ chức, doanh nghiệp);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản nêu trên; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Trung tâm DV đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng.