(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Trung cấp Công nghệ số 10 tổ chức đấu giá thanh lý xe ôtô đã qua sử dụng sản vào ngày 28/5/2020 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản:

a. Tài sản đấu giá: Xe ôtô hiệu Toyota, số loại: VIOS, 05 chỗ ngồi, biển kiểm soát: 75A-003.05, số máy: 1NZX325775, số khung: NP29504364, thể tích làm việc của động cơ: 1497cm3, sản xuất tại Việt Nam năm 2005, đăng ký lần đầu ngày 19/4/2006.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Trường Trung cấp Công nghệ số 10, 63 Lê Ngô Cát, thành phố Huế.

c. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trường Trung cấp Công nghệ số 10.

d. Hồ sơ kèm theo tài sản gồm: Đăng ký xe ô tô số 002082 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thừa Thiên Huế cấp ngày 26/4/2016.

2. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của tài sản đấu giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 82.000.000 đồng. Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ tài sản, phí đăng ký, đăng kiểm xe theo quy định.

b. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 25/5/2020 đến 17 giờ 00 ngày 27/5/2020 nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 27/5/2020).

d. Bước giá: 500.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2020 tại Trường Trung cấp Công nghệ số 10, 63 Lê Ngô Cát, thành phố Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 18/5/2020 để được hướng dẫn xem tài sản.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25/5/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25/5/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 28/5/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.