(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Vật liệu thu hồi khi tháo dỡ Hội trường Ủy ban nhân dân và Nhà làm việc Ban Quân sự xã Phước Diêm, là tài sản thanh lý của Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm do Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận Nam quản lý vào ngày 28/5/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Thanh lý vật liệu thu hồi khi tháo dỡ Hội trường Ủy ban nhân dân và Nhà làm việc Ban Quân sự xã Phước Diêm, cụ thể như sau: 

Ngày 28/5/2020, đấu giá vật liệu thu hồi khi tháo dỡ tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 28/5/2020, đấu giá vật liệu thu hồi khi tháo dỡ tại tỉnh Ninh Thuận ảnh 2

2. Giá khởi điểm: 11.425.030 đồng (Mười một triệu, bốn trăm hai mươi lăm ngàn, không trăm ba mươi đồng). Giá trị thu hồi đã giảm trừ chi phí tháo dỡ, thu gom và vận chuyển xà bần ra khỏi khuôn viên UBND xã Phước Diêm.

3. Bước giá đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 2.280.000 đồng (Hai triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng). Nộp tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ ngày 25/5/2020 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 26/5/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 13/5/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/5/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: số 94 đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: 25/5/2020 và ngày 26/5/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản (Hội trường Ủy ban nhân dân và Nhà làm việc Ban quân sự xã Phước Diêm; thôn Lạc Tân, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 13/5/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/5/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

Hồ sơ của người tham gia đấu giá phải hoàn thành theo thời gian đã ấn định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

8.1. Hình thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký…); số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số không khớp với nhau, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu trả giá dưới giá khởi điểm. Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký) và Phiếu ghi không chính xác về số tiền bằng chữ.

9. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá: từ ngày 12/5/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/5/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

  a) Thời gian đấu giá (công bố giá trả): vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/5/2020 (Sáng thứ năm).

  b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận; số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038).