(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2020 do Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên đơn vị có tài sản: Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá. Vào lúc 07h30 ngày 28/05/2020. Tại Văn phòng Công ty, kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

4. Danh mục tài sản: Lô hàng là tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà Nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị gồm: 

Ngày 28/5/2020, đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 28/5/2020, đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2

5. Giá khởi điểm, thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước):

- Giá khởi điểm: 136.621.000 đồng

- Tiền ký quỹ: 14.000.000 đồng

Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền ký quỹ vào các ngày 25, 26, 27/05/2020 tại Ngân hàng NNPTNT tỉnh Quảng Trị (số 01 Lê Qúy Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Số tài khoản: 3900 201 013 250, Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 27/05/2020.

6. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến hết 16h00 ngày 25/05/2020 tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh (trong giờ hành chính).

- Phí hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Kể từ ngày thông báo đến hết 16h00 ngày 25/05/2020. Tại nơi có tài sản đưa ra tổ chức đấu giá (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị: số 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Đối tượng tham gia đấu giá là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

- Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ tham gia đấu giá, nghiên cứu Quy chế đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định, nộp hồ sơ đấu giá bao gồm: Đơn tham gia đấu giá, giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân bản sao để lưu hồ sơ.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại Công ty 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989