(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá.

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Bá Thước.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá.

3.1. Tài sản đấu giá: khu đất đấu giá bao gồm 24 lô đất; Từ lô 01 đến lô 07 tại mặt bằng số 01 có tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là 1.172,0 m2; Lô 01 đến lô 16 tại mặt bằng số 02 có tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là 2.279,0 m2; Lô 01 tại mặt bằng số 03 có tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là 153,0 m2. Thuộc thôn Kéo, xã Điền Trung, huyện Bá Thước được UBND huyện Bá Thước phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 (có phụ lục chi tiết kèm theo):

- Hiện trạng: Khu đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Kéo, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.200.000 đồng/m2. (Bằng chữ: Ba triệu hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

3.3. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/01 hồ sơ. (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của Pháp luật.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá.

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Phiếu trả giá (theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành, có đóng dấu đỏ và kèm theo phong bì đựng phiếu);

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD; sổ hộ khẩu,….

4.3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong thời hạn thông báo;

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu giá trong đơn đăng ký và nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký;

- Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định;

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

6.1. Hình thức đấu giá: theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá, khách hàng trả giá theo 01m2.

6.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên. Khách hàng phải trả từ giá khởi điểm trở lên mới là giá trả hợp lệ.

6.3 Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách hàng tham gia cùng trả giá cao bằng nhau. (Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

7. Thời gian tổ chức.

7.1. Thời gian xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 08/5/2020 đến ngày 25/5/2020 (trong giờ hành chính).

7.2. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ và phiếu trả giá tham gia đấu giá: từ ngày 08/5/2020 đến ngày 25/5/2020 (trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Điền Trung.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ Ngày 25/5/2020 đến ngày 27/5/2020.   Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

- Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_nộp tiền đặt trước [lô đất số ….,Thuộc MB số …. Tại thôn Kéo, xã Điền Trung, huyện Bá Thước].

7.4. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 7h30 ngày 28/5/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 02373.711.456/0904.235.586./. 

PHỤ LỤC

Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Kéo, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa được UBND huyện Bá Thước phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 17/4/2020.
(Phụ lục kèm Hợp đồng số 01- BT/2020/HĐDV ngày 04 tháng 5 năm 2020).

Ngày 28/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 28/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2