(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC

Địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 02346286999

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế

Địa chỉ: 16 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 28/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 25/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 27/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 19/03/2022 - 17:00 25/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016. Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 28/04/2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC

Ngày 28/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 28/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 28/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4