(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vina thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tiên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty đấu giá hợp danh Vina

Địa chỉ: L8-04 Trần Quang Khải, phường An Hòa., thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02976607960

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tiên

Địa chỉ: Số 04 Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thành phố Hà tiên, tỉnh Kiên Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 28/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 25/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 26/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 13:46 14/03/2022 - 13:46 25/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Vina. Địa chỉ: L8-04 đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 6607960

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 28/04/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Vina - Địa chỉ L8-04 đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Ngày 28/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ảnh 2