(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/4/2021 do UBND xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải ủy quyền như sau:

Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất công ích của UBND xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Đấu giá: cho thuê Quyền sử dụng đất công ích của UBND xã Nhơn Hải quản lý.

1. Tài sản đấu giá: cho thuê Quyền sử dụng đất công ích của UBND xã Nhơn Hải, cụ thể như sau:

Ngày 28/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1

Diện tích: 10.452 m2/07 thửa, thuộc tờ bản đồ số 8.

Vị trí khu đất: Vùng ruộng Cà Rài thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Mục đích sử dụng đất: Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời hạn sử dụng đất: 05 năm.

2. Giá khởi điểm: 1.097.460 đồng (Một triệu không trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi đồng)/năm. Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: do Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải quyết định tại cuộc đấu giá.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 110.000 đồng (Một trăm mười nghìn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 26/4/2021). Nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nếu dưới 5 triệu đồng.

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/4/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/4/2021 trong giờ làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: từ ngày 22/4/2021 đến ngày 23/4/2021 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (Vùng ruộng Cà Rài thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 06/4/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 26/4/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã Nhơn Hải được phép tham gia đấu giá cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016. Trường hợp tham gia đấu giá cùng một thửa đất: Một hộ gia đình (theo hộ khẩu) chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Cụ thể như sau:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy ủy Quyền (Nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia đấu giá). Giấy ủy quyền phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28/4/2021 (Sáng thứ tư).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 160/QC-TTDVĐGTS ngày 05/4/2021.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 160/QC-TTDVĐGTS ngày 05/4/2021)