(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2022 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 28/3/2022, đấu giá xe ô tô Vinfast tại TP.HCM ảnh 1