(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2022 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Hóc Môn ủy quyền như sau:
Ngày 28/3/2022, đấu giá vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tại TP.HCM ảnh 1