(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2020 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Vị trí 1: Quyền sử dụng  14 ô đất tại khu 10; 14 ô đất tại khu 11 xã Cổ Tiết (nay là khu 20, khu 21 xã Vạn Xuân), huyện Tam Nông, tỉnh  Phú Thọ. Diện tích: Từ 110,0 m2 đến 321,9 m2/ô. Giá khởi điểm: Từ 1.600.000 đồng đến 2.300.000 đồng/m2.

2. Vị trí 2: Quyền sử dụng 09 ô đất tại khu Gò Lầm xã Tứ Mỹ (nay là xã Lam Sơn), huyện Tam Nông, tỉnh  Phú Thọ. Diện tích: Từ 179,6 m2 đến  293,8 m2/ô. Giá khởi điểm: Từ 1.500.000 đồng đến  1.600.000 đồng/m2.

3. Tiền đặt trước: Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng/hồ sơ.

4. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Đ/c: TT. Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông  báo đến  16h00, ngày 25/03/2020 tại   UBND xã Vạn Xuân, UBND xã Lam Sơn và Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 25/03/2020, các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại  Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: 

- Vị trí 1: Bắt đầu 08h00, ngày 28/03/2020 tại Hội trường UBND xã Vạn Xuân.

- Vị trí 1: Bắt đầu 13h30, ngày 28/03/2020 tại Hội trường UBND xã  Lam Sơn.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ - ĐT: 0210 3842215 hoặc Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.