(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2020 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Vị trí 1: Quyền sử dụng 14 ô đất tại khu 10; 14 ô đất tại khu 11 xã Cổ Tiết (nay là khu 20, khu 21 xã Vạn Xuân), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: từ 110,0 m2 đến 321,9m2/ô.

- Giá khởi điểm: từ 1.600.000đ đến 2.300.000đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 30.000.000đ đến 50.000.000 đồng/hồ sơ.

1.2. Vị trí 2: Quyền sử dụng 09 ô đất tại khu Gò Lầm xã Tứ Mỹ (nay là xã Lam Sơn), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: từ 179,6m2 đến 293,8m2/ô.

- Giá khởi điểm: từ 1.500.000đ đến 1.600.000đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/hồ sơ.

2. Tiền bán hồ sơ: từ 100.000đ đến 500.000 đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Đ/c: Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 25/03/2020 tại UBND xã Vạn Xuân, xã Lam Sơn và Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 12/03 và 13/03/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 25/03/2020, các khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá:

- Vị trí 1: Bắt đầu 08h00 ngày 28/03/2020 tại Hội trường UBND xã Vạn Xuân.

- Vị trí 2: Bắt đầu 13h30 ngày 28/03/2020 tại Hội trường UBND xã Lam Sơn.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/03 đến 16h00 ngày 27/03/2020 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 2714201003303, mở tại AGRIBANK – CN Tam Nông, Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

9. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Tho (ĐT: 0210 3842215).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Nông.

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ

STT

Ô đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng/m2)

Thành tiền
(đồng)

Tiền mua hồ sơ
(đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước
(đồng)

Ghi chú

1.998,1

3.167.580.000

1

Ô 03

179,6

1.600.000

287.360.000

200.000

50.000.000

2

Ô 05

204,9

1.600.000

327.840.000

200.000

50.000.000

3

Ô 06

207,3

1.600.000

331.680.000

200.000

50.000.000

4

Ô 07

293,8

1.500.000

440.700.000

200.000

50.000.000

5

Ô 08

241,7

1.600.000

386.720.000

200.000

50.000.000

6

Ô 09

239,5

1.600.000

383.200.000

200.000

50.000.000

7

Ô 10

225,6

1.600.000

360.960.000

200.000

50.000.000

8

Ô 11

210,7

1.600.000

337.120.000

200.000

50.000.000

9

Ô 12

195,0

1.600.000

312.000.000

200.000

50.000.000