(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 7h30 ngày 28/3/2020;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

a. Tên tài sản: Quyền sử dụng 36 ô đất ở tại khu Đồng Tộc, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Nơi có tài sản đấu giá: khu Đồng Tộc, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm) cụ thể như sau: 

Tên ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/ ô đất)

Ô số 01, 14, 17

138,0

4.500.000

621.000.000

Ô số 02,15, 16, từ ô số 25 đến ô số 28

120,0

4.200.000

504.000.000

Ô số 03 đến ô số 12

130,0

4.200.000

546.000.000

Ô số 13, 24

118,0

4.500.000

531.000.000

Ô số 18, 19

125,0

2.600.000

325.000.000

Ô số 20

105,7

3.000.000

317.100.000

Ô số 21

164,9

3.000.000

494.700.000

Ô số 22, 23

120,0

2.600.000

312.000.000

Ô số 29

108,0

4.500.000

486.000.000

Ô số 30 đến ô số 32

93,5

2.600.000

243.100.000

Ô số 33

97,5

3.000.000

292.500.000

Ô số 34 đến 36

102,0

2.600.000

265.200.000

b. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ô đất;

c. Bước giá: 50.000 đồng/m2;

d. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 17/3/2020 (Trong giờ hành chính).

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/3/2020 đến ngày 25/3/2020 (trong giờ hành chính).

c. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

- Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – tòa nhà Anh Minh số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 1012958708 - Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Phú Thọ

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở và hoạt động dịch vụ, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

d. Cách thức đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0985444447 (Ms Hà);

- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.