(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/3/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thửa đất số 162, TBĐ số 13, diện tích 399m2

2. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn An Hà, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 159.600.000 đồng (Một trăm năm mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng./.).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác nếu có. Người trúng đấu giá tự chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, sang tên đổi chủ.

4. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng /01 hồ sơ tham gia đấu giá (Ba mươi triệu đồng/một hồ sơ tham gia đấu giá).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Một trăm nghìn đồng/một hồ sơ tham gia đấu giá).

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (số 154 Trần Quý Cáp, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 103 đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn)

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Thời gian: trong thời gian thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty hoặc Trung Tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn qua số điện thoại 0905 416 496 để sắp xếp thời gian.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc): từ ngày có Thông báo Đấu giá tài sản đến 15h00 ngày 25/03/2019 tại 02 nơi:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 103 đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn)

- Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam(Địa chỉ: Số 154 đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 26/03/2019 đến 15h00 ngày 27/03/2019 tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 103 đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản : 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

11. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/03/2019 tại Hội trườngTrung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 103 đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn)

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 154 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777; (0905.176.386 Mr Ngọc) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 103 đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn); Điện thoại: 0905 416 496 Mr Hùng.