(BĐT) - Hội trường Thống Nhất tổ chức thanh lý tài sản 01 cây Gõ đỏ (MSC C-20) bị bật gốc do gió quật ngã nằm trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất vào ngày 28/03/2019, cụ thể như sau:

- Giá khởi điểm: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng);

- Thời gian phát, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 25/03/2019 đến 14 giờ ngày 28/03/2019 tại Phòng Quản trị, Hội trường Thống Nhất;

- Tiền ký quỹ: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);     

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ chào giá và ký quỹ: Hạn chót là trước 14 giờ ngày 28/03/2019 tại Phòng Kế hoạch tài vụ, địa chỉ: 106 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM;

- Mở thư chào giá công khai vào lúc 14 giờ 05 phút ngày 28/03/2019 tại Phòng Quản trị - Hội trường Thống Nhất. Địa chỉ: 106 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 080.85073 – 080.85088.