(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/2/2020 do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng; Địa chỉ: Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Gồm 04 tài sản cụ thể như sau:

1. Tài sản 01: 01 lô vật tư thu hồi thanh lý cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Định An, huyện Dầu Tiếng.

* Giá khởi điểm: 12.889.772 đồng (Mười hai triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn, bảy trăm bảy mươi hai đồng).

2. Tài sản 02: 01 lô vật tư thu hồi thanh lý phòng học, hàng rào của Trường THCS Minh Tân, huyện Dầu Tiếng.

* Giá khởi điểm: 7.131.038 đồng (Bảy triệu, một trăm ba mươi mốt ngàn, không trăm ba mươi tám đồng).

3. Tài sản 03: 01 lô vật tư thu hồi thanh lý cơ sở vật chất của nhà công vụ giáo viên xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng.

* Giá khởi điểm: 11.260.220 đồng (Mười một triệu, hai trăm sáu mươi ngàn, hai trăm hai mươi đồng).

4. Tài sản 04: 01 lô vật tư thu hồi thanh lý cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Hòa Lộc, huyện Dầu Tiếng.

* Giá khởi điểm: 19.142.908 đồng (Mười chín triệu, một trăm bốn mươi hai ngàn, chín trăm lẻ tám đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 25/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/02/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Trường Tiểu học Định An, Trường THCS Minh Tân, nhà công vụ giáo viên xã Thanh An và Trường Tiểu học Hòa Lộc, huyện Dầu Tiếng.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 25/02/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/02/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm. Cụ thể: Tài sản 01 ≈ 2.550.000 đồng; Tài sản 02 ≈ 1.400.000 đồng; Tài sản 03 ≈ 2.250.000 đồng; Tài sản 04 ≈ 3.800.000 đồng.

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự khiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 28/02/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).