(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/2/2020 do Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

2) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thửa đất số 37, tờ bản đồ số 13, tổ dân phố Đồng Tâm và thửa đất số 82, tờ bản đồ số 22, tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tinh Điện Biên (Chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá).

4) Nơi có tài sản đấu giá: thị trấn Tủa chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

5) Giá khởi điểm, diện tích của tài sản đấu giá.

- Tổng giá khởi điểm (02 thửa đất): 677.056.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi bảy triệu không trăm năm mươi sáu ngàn đồng chẵn).

- Tổng diện tích khu đất đấu giá: 232,2 m2

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá:

+ Từ 08 giờ ngày 13/02/2020 đến 17 giờ ngày 25/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên

+ Từ 08 giờ ngày 26/02/2020 đến 11 giờ ngày 27/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 25/02/2020 đến 11 giờ ngày 27/02/2020 và nộp vào tài khoản số 36010000466226 Tại Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên; Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Đối với thửa đất số 37 là: 90.000.000 đồng và các thửa đất 82 là: 40.000.000 đồng.

- Nộp giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): từ ngày 25/02/2020 đến 11 giờ ngày 27/02/2020 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định.

7) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2020 tại: Nhà văn hóa huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tủa Chùa. ĐT: 0215 3845 956

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ 

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Tổ dân phố Đồng Tâm và tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tinh Điện Biên

Stt

Loại đất

Thửa đất

Tờ bản đồ

Vị trí

Diện tích

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

ODT

37

13

TDP Đồng Tâm, TT. Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa

105,5

464.200.000

90.000.000

200.000

2

ODT

82

22

TDP Thắng Lợi 2, TT. Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa

126,7

212.856.000

40.000.000

200.000

Tổng cộng

232.2

677.056.000

130.000.000

400.000