(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/2/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ huyện Tân Hồng ủy quyền như sau:

 “Đấu giá tài sản QSDĐ”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (327, Nguyễn Huệ, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá QSDĐ tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

a. Tại thị trấn Sa Rài: QSDĐ (ODT); TBĐ 32; Lô nền Khu DC bến xe

- Thửa 38 (nền góc). Diện tích: 131,4m2; Giá khởi điểm: 1.269.324.000đ.

- Thửa 39, 41, 44. Diện tích: 77m2/nền; Giá khởi điểm: 579.600.000đ/nền

- Thửa 40 (nền góc). Diện tích: 94,5m2; Giá khởi điểm: 912.870.000đ.

- Thửa 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Diện tích: 94,5m2/nền; Giá khởi điểm: 760.725.000đ/nền

- Thửa 54 (nền góc). Diện tích: 94,5m2; Giá khởi điểm: 912.870.000đ.

b. Tại xã Tân Phước: QSDĐ (ONT); TBĐ 57; Lô nền thuộc TDC đường dẫn vào cầu Tân Phước - Tân Thành A

Thửa 33, 34, 35, 38. Diện tích: 67,5m2/nền; Giá khởi điểm: 260.415.000đ/nền

c. Tại xã Tân Thành B:

* QSDĐ (ONT); TBĐ 11; Nền sinh lợi TDC bờ Đông kênh Sa Rài

Thửa 34, 35, 36. Diện tích: 100m2/nền; Giá khởi điểm: 121.000.000đ/nền

* QSDĐ (ONT); TBĐ 3; Đất công cạnh nhà Ông Điệp.

Thửa 3745. Diện tích: 40m2; Giá khởi điểm: 72.540.000đ

4. Tổng giá khởi điểm: 13.157.589.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 03/02/2020 đến 15 giờ ngày 25/02/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (327, Nguyễn Huệ, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 25/02/2020, 26/02/2020 và đến 15 giờ ngày 27/02/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/02/2020 đến 15 giờ ngày 25/02/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 28/02/2020 tại Trung tâm Văn hóa huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3831 709