(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/2/2020 do Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

1.3. Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 02 chiếc xe ô tô KIA MORNING đã qua sử dụng là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình chuyển giao để bán đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/02/2020. Tại Hội trường 1, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hoà Bình; Địa chỉ: Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 155.000.000 đồng (Một trăm năm mươi năm triệu đồng chẵn) cụ thể như sau:

+ Xe ô tô nhãn hiệu KIA MORNING; Biển kiểm soát 29D-067.99: 65.000.000 đồng;

+ Xe ô tô nhãn hiệu KIA MORNING; Biển kiểm soát 15A-018.84: 90.000.000 đồng.

Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

6. Tiền đặt trước: 31.000.000 đồng (Ba mươi mốt triệu đồng) cụ thế như sau:

+ Xe ô tô nhãn hiệu KIA MORNING; Biển kiểm soát 29D-067.99: 13.000.000 đồng;

+ Xe ô tô nhãn hiệu KIA MORNING; Biển kiểm soát 15A-018.84: 18.000.000 đồng.

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình;

6.2. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình;

6.3. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 14/02/2020 đến ngày 20/02/2020; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14/02/2020 đến ngày 20/02/2020; (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại nơi lưu giữ tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình, Địa chỉ: Số 5A, đường Cù Chính Lan, tổ 12, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/02/2020 đến ngày 26/02/2020; Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ);

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 26/02/2020.

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

9.3. Số vòng đấu giá: 01 vòng.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình: Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 853 762.