(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 440 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 28/02/2020 đến ngày 02/3/2020. 
Ngày 28/2 - 2/3: 2/440 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 28/2 - 2/3: 2/440 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 438 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty Khai thác Khoáng sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị gói thầu trên 500 triệu đồng (số thông báo là: 20200266859 - 00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20200258773 - 00) dự kiến phát hành HSYC từ 09 giờ 05 ngày 02/3/2020 đến 11 giờ 00 ngày 06/3/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.               

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.