(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2021 do Tổng Công ty Điên lực TP.HCM TNHH ủy quyền như sau:
Ngày 28/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 1