(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2021 do Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ ủy quyền như sau:

Bán thanh lý lâm sản rừng trồng mô hình nghiên cứu thực nghiệm tại Trung tâm thực nghiệm Lâm sinh thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ. Địa danh khai thác: Các lô 8, 11, 37/Khoảnh 1, Tiểu khu 8 tại Trung tâm thực nghiệm lâm sinh (xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Diện tích khai thác: 7,4ha. Sản lượng gỗ, lâm sản khai thác dự kiến: 149,27 m3 (Gỗ keo lai).

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

Ngày 28/12/2021, đấu giá thanh lý lâm sản rừng trồng tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 28/12/2021, đấu giá thanh lý lâm sản rừng trồng tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 28/12/2021, đấu giá thanh lý lâm sản rừng trồng tại tỉnh Phú Thọ ảnh 3