(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2021 do Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh ủy quyền như sau:

Bán thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 28/12/2021, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh ảnh 1
Ngày 28/12/2021, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh ảnh 2
Ngày 28/12/2021, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh ảnh 3
Ngày 28/12/2021, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh ảnh 4
Ngày 28/12/2021, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh ảnh 5
Ngày 28/12/2021, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh ảnh 6
Ngày 28/12/2021, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh ảnh 7
Ngày 28/12/2021, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh ảnh 8