(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2021 do Agribank Chi nhánh 6 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Á

Địa chỉ: Phòng 301, Lầu 3 Số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903750388

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh 6

Địa chỉ: 589 - 591 Hồng Bàng Phường 2, Quận 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 28/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 23/12/2021

Kết thúc: Kết thúc: 09:00 27/12/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/12/2021 - 16:30 24/12/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Á, địa chỉ: Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM, điều kiện tham gia đấu giá được quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 28/12/2021

Địa điểm: Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM