(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2021 do Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ ủy quyền như sau:

Bán đấu giá lô 05 xe ô tô thanh lý của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

Ngày 28/12/2021, đấu giá lô 05 xe ô tô thanh lý tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 28/12/2021, đấu giá lô 05 xe ô tô thanh lý tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 28/12/2021, đấu giá lô 05 xe ô tô thanh lý tại tỉnh Phú Thọ ảnh 3