(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2020 do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Ngày 28/12/2020, đấu giá toàn bộ dây chuyền máy móc thiết bị, nhà cửa, vật kiến trúc và quyền sử dụng đất thuê tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 1