(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Đường Trần Phú, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ Khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 3), phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

a/ Đường Nguyễn Đức Cảnh: 21 nền

* Lô E9’ (20 nền) nền số 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Diện tích 69,8m2/nền

- Giá khởi điểm: 603.072.000đ/nền

* Lô E9’ (01 nền) nền số 27 (góc). Diện tích 108,5m2;

- Giá khởi điểm: 984.312.000đ

b/ Đường Nguyễn Văn Linh: 50 nền

* Lô F2’ (23 nền) nền số 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54. Diện tích 90,0m2/nền

-Giá khởi điểm: 1.227.960.000đ/nền

* Lô F2’ (01 nền) nền số 31 (góc). Diện tích 160,0m2;

- Giá khởi điểm: 2.929.192.000đ

* Lô F3’ (25 nền) nền số 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 25. Diện tích 81,0m2;

- Giá khởi điểm: 1.105.164.000đ/nền

* Lô F3’ (01 nền) nền số 26 (góc). Diện tích 138,6m2;

- Giá khởi điểm: 1.985.611.000đ

4. Tổng giá khởi điểm: 73.195.735.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 07/12/2020 đến 15 giờ ngày 23/12/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Đường Trần Phú, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 23, 24 và đến 15 giờ ngày 25/12/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/12/2020 đến 15 giờ ngày 23/12/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28/12/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3563 377.