(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 147/2020/HĐ-ĐG ngày 20/10/2020 kèm theo phụ lục hợp đồng (lần 1) ngày 04/12/2020 được ký kết giữa Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi .

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nơi có tài sản

- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

+ Quyền sử dụng đất diện tích 678,6 m2 thuộc thửa đất số 270, tờ bản đồ số 18, mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn. Giá khởi điểm: 4.106.887.000 đồng.

+ Tài sản trên đất: Giá khởi điểm: 187.923.000 đồng.

Ngày 28/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An ảnh 1

Tổng giá khởi điểm: 4.294.810.000 đồng (bốn tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu tám trăm mười ngàn đồng).

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

- Nơi có tài sản: xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

- Thời gian xem tài sản: Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 23/12/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 23/12/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi (Số 14 đường D1, KP Bình Cư 3, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước là 858.000.000 đồng /hồ sơ, thời gian nộp từ ngày 23/12/2020 đến 16 giờ ngày 24/12/2020. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Tân An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 23/12/2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 16 giờ ngày 24/12/2020.

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp);

- Bản sao có chứng thực giấy CMND, Hộ khẩu (cá nhân) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tổ chức) của người đăng ký tham gia đấu giá;

- Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (trường hợp đăng ký thay hoặc đấu giá thay).

5.3. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu mua tài sản thì được tham gia đấu giá và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với 1 bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá. Cá nhân trong cùng một hộ gia đình chỉ được một người đăng ký tham gia đấu giá.

5.4. Điều kiện tham gia đấu giá: Là đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, có Cam kết trong phiếu tham gia đấu giá sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi trúng đấu giá.

5.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 10 giờ, ngày 28/12/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch hoạch huyện Tân Trụ, địa chỉ: Khu phố Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ. Địa chỉ: Khu phố Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Tổ chức có nhu cầu xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 14 đường D1, KP Bình Cư 3, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696, để biết thêm chi tiết./.