(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2020 do Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc ủy quyền như sau:

Ngày 28/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1
Ngày 28/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 2
Ngày 28/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 3
Ngày 28/12/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 4