(BĐT) - Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng mặt nước và đấu giá tài sản trên đất tại khu đất số 05 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 28/12/2019 như sau:

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng mặt nước và đấu giá tài sản trên đất tại số 05 Lê Lợi, phường Vinh Ninh, thành phố Huế:

a. Tên khu đất: Tại số 05 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

b. Địa chỉ khu đất: số 05 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

c. Vị trí khu đất: Khu đất thuộc tờ bản đồ số 20, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

- Phía Bắc giáp tiếp giáp đường quy hoạch (đường dạo dọc bờ sông Hương), lộ giới 5,5m.

- Phía Nam tiếp giáp đường Lê Lợi.

- Phía Đông tiếp giáp khu đất đã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế quản lý.

- Phía Tây giáp đường Điện Biên Phủ nối dài.

d. Diện tích khu đất đấu giá quyền thuê đất: 1.392,3m2 (theo bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 03/7/2018), Trong đó:

- Diện tích đất không có mặt nước: 799,5m2.

- Diện tích đất mặt nước: 592,8m2.

đ. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Xung quanh khu dất đã có hệ thống đường Giao thông (đường Điện Biên Phủ nối dài) và hệ thống điện, nước. Thông số quy hoạch khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 1026/QĐ ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế đối với khu vực số 05 đường Lê Lợi, thành phố Huế.

e. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (Bến thuyền du lịch kết hợp dịch vụ).

g. Thời hạn sử dụng đất: 30 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của cấp có thẩm quyền.

h. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng mặt nước.

i. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: ≥ 20 tỷ đồng;

k. Thời gian hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động theo quy mô được duyệt: Không quá 4 tháng kể từ ngày có Quyết định trúng đấu giá của cấp có thẩm quyền.

Nếu quá thời hạn trên mà đối tượng trúng đấu giá khu đất không hoàn thành và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được duyệt, có tổng vốn đầu tư thấp hơn so với cam kết thì cấp có thẩm quyền Quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai (không thực hiện gia hạn) trừ các trường hợp bất khả kháng theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

l. Tài sản trên đất: Bờ kè, sân, hàng rào sắt, bậc cấp, hệ thống cây xanh (Lưu ý: Phải giữ nguyên, bảo tồn hệ thống cây xanh để đảm bảo cảnh quang môi trường)) tại khu đất số 05 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế (Tài sản theo danh mục kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 1497/CTTĐG-CNHUE ngày 27/8/2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn-Dịch vụ về tài sản- Bất động sản DATC Chi nhánh Huế).

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất không có mặt nước: 249.000 đồng/m2/năm x 799,5m2 = 199.075.500 đồng/năm.

- Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất mặt nước: 175.000 đồng/m2/năm x 592,8m2 = 103.740.000 đồng/năm.

- Giá khởi điểm tài sản trên đất: 130.287.000 đồng.

- Tổng cộng: (Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng mặt nước và tài sản trên đất): 199.075.500 đồng/năm + 103.740.000 đồng/năm + 130.287.000 đồng = 433.102.500 đồng.

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định).

3. Tiền đặt trước tài sản đấu giá: 80.000.000 đồng.

II. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch; đáp ứng yêu cầu về điều kiện hồ sơ, điều kiện năng lực đã được quy định tại Phương án đấu giá của cấp có thẩm quyền và cam kết thực hiện dự án đầu tư, thực hiện Dự án theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế ban hành kèm theo hồ sơ theo yêu cầu; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành với cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

VI. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3501567 - Website: http://daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.