(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2019 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới. Địa chỉ: Số 88 đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 20 thửa đất ở thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông mương Phóng Thuỷ, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Diện tích từ 193,5m2/thửa đến 605,6 m2/thửa đất.

Giá khởi điểm từ 3.300.000.000 đồng/thửa đến 10.590.000.000 đồng/thửa đất.

Mục đích sử dụng đất : Đất ở tại đô thị.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng /hồ sơ đăng ký/thửa đất.

- Tiền đặt trước: Nộp 300.000.000 đồng/thửa hoặc 800.000.000 đồng/thửa (tùy theo từng thửa đất).

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới và trụ sở UBND phường Đồng Phú.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 04/12/2019 đến 16h30/ ngày 25/12/2019 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 19/12/2019 và ngày 20/12/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá tại phường Đồng Phú; Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 23/12/2019 đến 16h30/ ngày 25/12/2019 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 28/12/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568;

Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn. 

PHU LỤC
20 thửa đất ở thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông mương Phóng Thuỷ,
phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

TT

Ký hiệu lô

Thửa đất số

Tờ BĐ số

Mục đích SD

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Ghi chú

I - Lô đất Khu A (có hướng Tây, giáp đường rộng 15m)

1

A55

309

14

ODT

193,5

3.300.000.000

300.000.000

02 mặt tiền

II - Các lô đất Khu A (có hướng Đông, giáp đường rộng 15m)

1

A2

161

10

ODT

237,8

4.000.000.000

800.000.000

02 mặt tiền

2

A56

310

14

ODT

216,3

3.720.000.000

300.000.000

02 mặt tiền

III - Lô đất Khu B (có hướng Đông, giáp đường rộng 15m)

1

B2

153

10

ODT

246,5

4.150.000.000

800.000.000

02 mặt tiền

IV - Các lô đất Khu T (có hướng Tây, giáp đường rộng 22,5m)

1

T03

233

10

ODT

336,1

4.480.000.000

800.000.000

2

T05

242

10

ODT

357,1

4.760.000.000

800.000.000

3

T07

245

10

ODT

391,8

5.220.000.000

800.000.000

4

T09

197

14

ODT

441,2

5.880.000.000

800.000.000

5

T11

200

14

ODT

461,8

6.150.000.000

800.000.000

6

T13

281

14

ODT

471,5

6.280.000.000

800.000.000

V - Các lô đất Khu T (có hướng Đông, giáp đường rộng 15m)

1

T02

231

10

ODT

329,1

4.660.000.000

800.000.000

02 mặt tiền

2

T04

232

10

ODT

351,2

3.830.000.000

300.000.000

3

T06

243

10

ODT

365,7

3.990.000.000

300.000.000

4

T08

244

10

ODT

380,3

4.140.000.000

800.000.000

5

T10

198

14

ODT

408,9

4.460.000.000

800.000.000

6

T12

199

14

ODT

407,9

4.450.000.000

800.000.000

7

T14

282

14

ODT

573,5

6.250.000.000

800.000.000

VI -Các lô Khu T (có hướng Nam, giáp đường rộng 22,5m)

1

T15

285

14

ODT

509,6

8.980.000.000

800.000.000

02 mặt tiền

2

T16

284

14

ODT

559,8

7.590.000.000

800.000.000

3

T17

283

14

ODT

605,6

10.590.000.000

800.000.000

02 mặt tiền

Cộng: 20 lô đất

7.845,2

106.880.000.000