(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày  28/12/2018 do Ban Quản lý dự án đầu tư huyện Si Ma Cai uỷ quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư huyện Si Ma Cai (Xã Si ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai).

3. Tên tài sản: Xe ô tô mang nhãn hiệu Mitsubishi pajero GL, biển kiểm soát 24A-00181; Số chỗ ngồi: 07 chỗ; số máy 4G64 – BS5933; số khung LA00V31VY000092, năm sản xuất: 2000, nơi sản xuất: Nhật Bản, Đăng ký xe ô tô mang tên Ban Quản lý dự án các công trình XDCB, đăng ký lần đầu do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 26/10/2000.

4. Giá khởi điểm: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

5. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm

- Bước giá quy định: 1.000.000 đồng

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 24/12/2018, khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 25/12/2018, trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

9. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá. Hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 25/12/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 25, 26, 27/12/2018. Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Tài khoản số: 99999 601 9999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Lào Cai (số nhà 151, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 28/12/2018 tại Phòng đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

02143.824.914 - 02143.663.168 (Trong giờ hành chính).