(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Thanh Thủy (Đ/c: Khu phố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 23 ô đất tại khu Khuỷnh Ngoài và khu 3, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ như sau:

- Diện tích: Từ 158.7m2 đến 342.5m2. Giá khởi điểm: Từ 1.000.000 đồng/m2 đến 1.800.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ô. Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ. (Danh sách đính kèm)

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 17/12/2018 đến ngày 18/12/2018 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 10/12/2018 cho đến hết 16h00’ ngày 25/12/2018 tại Phòng địa chính xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Nộp tiền vào tài khoản số: 808043016999999 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

(Lưu ý: Phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu, không tính lãi khoản tiền đặt trước).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/12/2018 đến 16h00’ ngày 25/12/2018 tại Phòng địa chính xã Tu Vũ huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 28/12/2018 tại Hội trường UBND xã Tu Vũ.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- UBND huyện Thanh Thủy - Phòng Tài nguyên và Môi trường - Đ/c: Khu phố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.