(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày  28/12/2018 do Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk uỷ quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Lô 110.771 cây Cao su thanh lý các loại tại Nông trường Cao su Cư Kpô thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

4. Tổng giá khởi điểm: 40.571.635.000 đồng (Bốn mươi tỷ, năm trăm bảy mươi mốt triệu, sáu trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 26/12/2018 tại nơi có tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/12/2018 đến 17 giờ 00, ngày 26/12/2018 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Tiền hồ sơ, tiền đặt trước: Tiền hồ sơ là 500.000 đồng/ hồ sơ; Tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464.

- Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 30 Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3865015.