(BĐT) - Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 thông báo bán tài sản thanh lý (đợt 2, năm 2018) vào ngày 28/12/2018: Các thiết bị cơ giới thanh lý gồm máy đào, ô tô cũ…

Hình thức bán: Chào giá cạnh tranh bằng phiếu kín.

Địa điểm xem tài sản: Công trường Thủy điện Đăkmi3, Phước sơn, Quảng Nam. Số 2 đường 1, KCN Biên hòa 1 và KCN Châu đức Bà rịa - Vũng tàu.

Thời gian bán, nộp hồ sơ: Từ ngày 13/12/2018 đến trước 09h00, ngày 28/12/2018.

Thời gian mở hồ sơ chào giá: 09h00, ngày 28/12/2018.

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu liên hệ tại: Phòng Cơ giới vật tư. Địa chỉ: Số 35, đường số 2, Khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 083.5191649 hoặc 0905743622 gặp anh Sản.