(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Diamond thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên ủy quyền như sau:
Ngày 28/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ảnh 1