(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2021 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Kinh Môn ủy quyền như sau:
Ngày 28/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ảnh 1