(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 47 lô đất ở tại Khu dân cư Mũi Lò Vôi, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh.

Ngày 28/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 28/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 28/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 28/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 28/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 5