(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Vào lúc 8h00 ngày 28/11/2019. Tại hội trường nhà văn hóa xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 25/11/2019 (15 lô đất tại khu dân cư xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 25/11/2019. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Nhà văn hóa UBND xã Hải Tân ngày 21, 22, 25/11/2019 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá đấu giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào ngày 25/11/2019 (Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8h00 đến 11h00; buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h00 tại Nhà văn hóa xã Hải Tân, huyện Hải Lăng. Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đến hết 16h00 ngày 25/11/2019

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: 

TT

Số lô

Diện tích

lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Ký quỹ

(đồng)

(5-15% giá

khởi điểm)

Phí hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Vị trí thửa đất

01

1

146

27.600.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

02

2

162

27.900.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

03

3

177

30.400.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

04

7

146

25.100.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

05

8

140

24.100.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

06

9

214

36.800.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

07

10

224

38.500.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

08

16

220

41.600.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

09

17

215

37.000.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

10

18

216

37.200.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

11

19

216

37.200.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

12

20

216

37.200.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

13

28

283

48.700.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

14

29

205

38.800.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

15

30

263

45.200.000

4.500.000

100.000

Biển Xóm Phó, thôn Câu Nhi

CỘNG

533.300.000

Tổng giá khởi điểm: 533.300.000đồng

Bằng chữ: Năm trăm ba mươi ba triệu, ba trăm đồng ngàn đồng.

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 21, 21, 25/11/2019 (trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 25/11/2019.

- Địa điểm : Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền ký quỹ ( tiền mặt) tại Hội trường Nhà văn hóa xã Hải Tân, huyện Hải Lăng , tỉnh Quảng Trị.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá.

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại Ủy ban nhân dân xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị . Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu thu phí hồ sơ người tham gia đấu giá.

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất/lô đất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911.465.989.