(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn huyện Thanh Thủy vào ngày 28/11/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá:

1.1/ Vị trí 1: QSD 10 ô đất tại Khu Vật Trong (khu 10) và 10 ô đất tại khu Đồng Thị (khu 1) xã Phượng Mao.

- Diện tích: 200,0m2/ô. Giá khởi điểm: từ 1.000.000đ đến 1.200.000 đồng/m2.

1.2/ Vị trí 2: QSD 09 ô đất tại Khu Gò Bông (Cửa Lung) xã Trung Nghĩa.

- Diện tích: từ 347,0m2 đến 386,1 m2/ô. Giá khởi điểm: 800.000 đồng/m2.

1.3. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ ô đất.

- Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng ÷ 200.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 25/11/2019 (đối với VT1), đến ngày 26/11/2019 (đối với VT2) trong giờ hành chính tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: 14/11 và 15/11/2019 tại vị trí tài sản đấu giá.

4. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/11 đến 27/11/2019 (đối với VT1), từ ngày 26/11 đến 28/11/2019 (đối với VT2), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 8080 555 893 66666, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định của Luật Đất đai 2013, nộp tiền đặt trước, hồ sơ đấu giá đúng quy định.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 25/11/2019 (đối với VT1), ngày 26/11/2019 (đối với VT2) (trong giờ hành chính), nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá:

- Vị trí 1: 08h00 ngày 28/11/2019 tại Hội trường UBND xã Phượng Mao.

- Vị trí 2: 08h00 ngày 29/11/2019 tại Hội trường UBND xã Trung Nghĩa.

7. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thanh Thủy – ĐT: Mr. Mai: 0973.250.992

DANH SÁCH Ô ĐẤT, DIỆNTÍCH, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

Dự án:QSD 10 ô đất tại Khu Vật Trong (khu 10) và 10 ô đất tại khu Đồng Thị (khu 1) xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Phiên đấu giá:Bắt đầu 08h00, ngày 28/11/2019 -Địa điểm đấu giá:Hội trường UBND xã Phượng Mao.

STT

Ô đất

Diện tích (m2)

Giá

khởi điểm (đ/m2)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

Bước giá (đồng)

Ghi chú

Khu 10

2.400.000.000

1

Ô 01

200

1.200.000

240.000.000

40.000.000

200.000

50.000

2

Ô 02

200

1.200.000

240.000.000

40.000.000

200.000

50.000

3

Ô 03

200

1.200.000

240.000.000,0

40.000.000

200.000

50.000

4

Ô 04

200

1.200.000

240.000.000

40.000.000

200.000

50.000

5

Ô 05

200

1.200.000

240.000.000

40.000.000

200.000

50.000

6

Ô 06

200

1.200.000

240.000.000

40.000.000

200.000

50.000

7

Ô 07

200

1.200.000

240.000.000

40.000.000

200.000

50.000

8

Ô 08

200

1.200.000

240.000.000

40.000.000

200.000

50.000

9

Ô 09

200

1.200.000

240.000.000

40.000.000

200.000

50.000

10

Ô 10

200

1.200.000

240.000.000

40.000.000

200.000

50.000

Khu 1

2.000.000.000

1

Ô 01

200

1.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

50.000

2

Ô 02

200

1.000.000

200.000.000,0

40.000.000

100.000

50.000

3

Ô 03

200

1.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

50.000

4

Ô 04

200

1.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

50.000

5

Ô 05

200

1.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

50.000

6

Ô 06

200

1.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

50.000

7

Ô 07

200

1.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

50.000

8

Ô 08

200

1.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

50.000

9

Ô 09

200

1.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

50.000

10

Ô 10

200

1.000.000

200.000.000

40.000.000

100.000

50.000