(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2018 như sau:

Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Tài sản cố định, phế liệu thanh lý.

Giá khởi điểm của tài sản: 1.149.472.484 đồng. Đã bao gồm thuế GTGT.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/11/2018 đến ngày 26/11/2018 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 172.420.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 28/11/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức có đủ điều kiện mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá theo luật định tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22 455 120.