(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2021, đấu giá xe tải có mui DongBen tại TP.HCM ảnh 1